Thông cáo báo chí | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

MOS Support

IIG Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

ĐỒNG HÀNH

Đang cập nhật

Báo Chí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 Phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2016 tại Việt Nam trên qui mô toàn quốc.

Phát động cuộc thi Tin học văn phòng lớn nhất thế giới tại ĐH Kinh tế Quốc dân.