Đăng ký học Microsoft Office Specialist - MOS

Đăng ký tham gia khoá Đào tạo MOS dành cho cá nhân

Khóa đào tạo MOS dành cho cá nhân do IIG Việt Nam tổ chức.Chi tiết về khóa đào tạo xem tại đây

 Để biết thêm thông tin chi tiết truy cập website: http://mos.edu.vn hoặc Facebook Fanpage http://fb.com/mos.iigvietnam website  mos 2013 facebook fanpage moscw 2013 Image Map