Thông báo lùi thời hạn gửi danh sách đội tuyển tham dự MOSWC 2017 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

MOS Support

IIG Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

ĐỒNG HÀNH

Đang cập nhật

Báo Chí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Thông báo lùi thời hạn gửi danh sách đội tuyển tham dự MOSWC 2017

Ngày 06/02/2017, Ban Tổ chức đã gửi Công văn số 53/IIG-MKT, 54/IIG-MKT, 55/IIG-MKT tới các Quý Sở, các Quý Trường Đại học/Cao đẳng, các Quý Trường THPT chuyên về việc Phát động cuộc thi MOSWC 2017 và Thể lệ cuộc thi MOSWC 2017 với thời hạn gửi danh sách Đội tuyển tham dự cuộc thi cho Ban Tổ chức là ngày 19/3/2017.

Để tạo điều kiện cho các các Quý Sở, các Quý Trường Đại học/Cao đẳng, các Quý Trường THPT chuyên có thêm thời gian tổ chức tuyển chọn Đội tuyển tham dự cuộc thi MOSWC 2017, Ban Tổ chức quyết định lùi thời hạn gửi danh sách Đội tuyển tham dự MOSWC 2017 đến ngày 31/3/2017.

Theo đó, hạn đăng ký với thí sinh tự do cũng được lùi lại là ngày 31/3/2017.

Các nội dung khác trong Thể lệ không có sự thay đổi.

Thông tin chi tiết về cuộc thi có thể tìm hiểu tại website: www.mos.edu.vn, hoặc liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi cấp Quốc gia theo địa chỉ email: mos@iigvietnam.com và các số điện thoại:

  • Khu vực miền Bắc: (04)3773 2411 (Máy lẻ: 398/198)
  • Khu vực miền Trung: (0236) 3525 828
  • Khu vực miền Nam: (08) 39905 888 (Máy lẻ: 823/ 815)

IIG Việt Nam trân trọng thông báo./.