Thông báo kết quả VCK Quốc gia Cuộc thi MOSWC 2016 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

MOS Support

IIG Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

ĐỒNG HÀNH

Đang cập nhật

Báo Chí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Thông báo kết quả VCK Quốc gia Cuộc thi MOSWC 2016

Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng - MOSWC 2016 thông báo:

I. Kết quả Vòng Chung kết Quốc gia – MOSWC 2016:

1. Kết quả môn thi Scenario Microsoft Word 2010: xem tại đây.

2. Kết quả môn thi Scenario Microsoft Word 2013: xem tại đây.

3. Kết quả môn thi Scenario Microsoft Excel 2010: xem tại đây.

4. Kết quả môn thi Scenario Microsoft Excel 2013: xem tại đây.

5. Kết quả môn thi Scenario Microsoft PowerPoint 2010: xem tại đây.

6. Kết quả môn thi Scenario Microsoft PowerPoint 2013: xem tại đây.

II. Danh sách Giải Quốc gia

1. Giải cá nhân

1.1. Danh sách 06 Đại sứ MOS: xem Quyết định tại đây.

1.2. Danh sách thí sinh đạt Giải Quốc gia môn thi Microsoft Word 2010: xem tại đây.

1.3. Danh sách thí sinh đạt Giải Quốc gia môn thi Microsoft Word 2013: xem tại đây.

1.4. Danh sách thí sinh đạt Giải Quốc gia môn thi Microsoft Excel 2010: xem tại đây.

1.5. Danh sách thí sinh đạt Giải Quốc gia môn thi Microsoft Excel 2013: xem tại đây.

1.6. Danh sách thí sinh đạt Giải Quốc gia môn thi Microsoft PowerPoint 2010: xem tại đây.

1.7. Danh sách thí sinh đạt Giải Quốc gia môn thi Microsoft PowerPoint 2013: xem tại đây.

1.8. Danh sách Thí sinh đạt giải Thí sinh triển vọng: xem tại đây.

1.9. Danh sách Trường có Thầy/ Cô giáo đạt giải Thầy/ Cô giáo Tin học văn phòng của năm: xem tại đây.

2. Giải tập thể

2.1. Danh sách các Sở GD&ĐT có thí sinh đạt Giải Quốc gia: xem tại đây.

2.2. Danh sách các Sở GD&ĐT có thí sinh tham dự Vòng Chung kết Quốc gia: xem tại đây.

2.3. Danh sách các Sở GD&ĐT tích cực tham dự Cuộc thi: xem tại đây.

2.4. Danh sách các Trường có thí sinh tham dự Vòng Chung kết Quốc gia: xem tại đây.

2.5. Danh sách các Trường có thí sinh đạt Giải Quốc gia: xem tại đây.

III. Quyết định khen thưởng

Tải về Quyết định khen thưởng tại đây ; Quyết định công nhận kết quả VCK Quốc gia tại đây.

Thông tin chi tiết về Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi MOSWC 2016 sẽ tiếp tục được BTC cập nhật trên: