NỘI QUY DÀNH CHO THÍ SINH | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

MOS Support

IIG Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

ĐỒNG HÀNH

Đang cập nhật

Báo Chí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

admin

NỘI QUY DÀNH CHO THÍ SINH

 

  •  Khi đến  trung  tâm  tổ  chức  thi,  thí  sinh MOS  (Microsoft® Office Specialist) phải xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ học sinh, thẻ sinh viên) có ảnh và chữ ký.

  •  Thí  sinh  không  được  phép mang  theo  các  thiết  bị  ghi  âm,  ghi hình  (như  camera,  máy  PDA,  máy  tính),  thiết  bị  truyền  thông (như điện thoại, máy nhắn tin), giấy, bút,… vào trong khu vực thi. 

  •  Thí  sinh  không  được  nói  chuyện  với  các  thí  sinh  khác  trong phòng thi cũng như trong khu vực khi trong giờ nghỉ giải lao.Thí sinh phải đọc và đồng ý với các điều khoản của Thỏa  thuận
  • không tiết lộ (non-disclosure agreement) xuất hiện ngay trước bài thi.

  •  Thí sinh không được mang nội dung của bài thi ra khỏi khu vực thi, cũng như không được ghi chép lại nội dung bài thi sau khi ra khỏi khu vực thi. 

  •  Thí sinh phải tuân thủ các quy định về chính sách thi lại (retake) của chương trình cấp chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist).   Nếu thí sinh bị phát hiện vi phạm các quy định của trung tâm tổ chức thi, thí sinh đó có thể bị tước bỏ các chứng chỉ của Microsoft đã được cấp trước đó và có thể bị cấm vĩnh viễn không được tham gia thi lấy các chứng chỉ khác của Microsoft.