Lịch thi Microsoft Office Specialist (MOS) | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

MOS Support

IIG Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

ĐỒNG HÀNH

Đang cập nhật

Báo Chí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Lịch thi Microsoft Office Specialist (MOS)


IIG Việt Nam xin thông báo lịch thi bài thi Microsoft Office Specialist :

- Tại Văn phòng Hà Nội:  Thi vào 14h00 thứ 4 hàng tuần và ngày 25, 26, 27/3/2015

- Tại Chi nhánh Đà Nẵng: Thi vào 14h00 thứ 3 hàng tuần

- Tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Thi vào 14h00 thứ 4 hàng tuần và 18h00 thứ 5 hàng tuần.