Hướng dẫn làm bài phần thi Scenario VCK Quốc gia MOSWC 2016 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

MOS Support

IIG Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

ĐỒNG HÀNH

Đang cập nhật

Báo Chí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Hướng dẫn làm bài phần thi Scenario VCK Quốc gia MOSWC 2016

Tại Vòng Chung kết Quốc gia (VCK) MOSWC 2016 diễn ra vào ngày 15/5/2016 tới, các thí sinh sẽ dự thi bài thi MOS Expert (đối với môn Word và Excel phiên bản 2010 và 2013) hoặc MOS Specialist (đối với môn Powerpoint 2010 và 2013) cùng với bài thi Scenario (kịch bản). Để giúp thí sinh hiểu rõ về nội dung thi Scenario, BTC sẽ cung cấp một số thông tin chi tiết về bài thi như sau:

Bài thi Scenario: là bài thi kịch bản, thí sinh được cung cấp file nguồn và file đích (đáp án), BGK từ tập đoàn Certiport sẽ chấm về thao tác thực hiện. Bài thi này được thực hiện tương tự theo hình thức thi tại Vòng Chung kết Thế giới diễn ra tại Hoa Kỳ từ ngày 7-10/8/2016. Một số thông tin cơ bản về bài thi:

 

Bài thi Scenario

Tổng quan

Bài thi Scenario (kịch bản) sẽ mô phỏng các tình huống có thật trong thực tế để yêu cầu thí sinh thực hiện một loạt các thao tác nhằm tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.
- Thí sinh sẽ được cung cấp các tài nguyên sau:
+ Một bản in hướng dẫn các bước thực hiện tổng quát hoặc chi tiết để giúp thí sinh hoàn thành bài thi của mình (guidelines)  
+ Các tệp tin nguồn dữ liệu sử dụng trong bài thi
+ Tệp tin đích là kết quả của bài thi để thí sinh tham khảo

Thang điểm tối đa

1000 điểm

Thời gian thi

50 phút

Cách thức chấm điểm

Hội đồng giám khảo từ Certiport chấm điểm

Thời hạn trả kết quả

Sau 14 ngày làm việc

Trước khi bắt đầu làm bài thi, các thí sinh lưu ý:

1. Ban Tổ chức đặt trên bàn của các thí sinh một phong bì thi

  • Trên phong bì có đầy đủ thông tin tên và môn thi của các thí sinh (trùng với thông tin trên nhãn được dán tại bàn máy tính của thí sinh).
  • Nội dung trong phong bì bao gồm: hướng dẫn làm bài thi (guidelines) Thí sinh làm theo các bước trong nội dung hướng dẫn để tạo một tập tin giống với tập tin đáp án từ hình thức đến nội dung và các thông số kỹ thuật.

2. Tại máy tính của thí sinh sẽ có một thư mục chứa các thông tin cụ thể như sau:
2.1. Các tập tin dạng docx/xlsx/pptx

  • Các tập tin để thí sinh làm bài thi của mình tương ứng với bộ môn dự thi
  • Toàn bộ bài làm của thí sinh sẽ được hoàn thiện trên tập tin này. Sau khi thí sinh làm theo các bước hướng dẫn, lưu (save) và đóng bài làm của mình, thí sinh sẽ ra hiệu cho giám thị để kết thúc bài làm của mình.

2.2. Các tập tin dạng .jpg/.png/ docx/pptx,... hoặc kết hợp giữa các dạng tập tin này.

  • Các tệp tin được sử dụng để đưa hình ảnh/ tư liệu vào trong ứng dụng đúng theo như vị trí, bố cục, thông số kỹ thuật của trong tập tin đáp án.

2.3. Tập tin Guidelines (dạng file .pdf):

  • Là tập tin chứa tất cả các thông số định dạng của tập tin đáp án như Themes, Formatting, Size, Position...
  • Thí sinh căn cứ theo nội dung tập tin này để hiệu chỉnh dữ liệu thô đã đưa vào ứng dụng trước đó sao cho đạt được kết quả cuối dùng giống như tập tin đáp án về mặt hình thức và đáp ứng đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của Guidelines. Như vậy, tập tin Guidelines có thể được xem là tập tin vừa hướng dẫn vừa là tập tin yêu cầu về xử lý kịch bản. Thí sinh có thể mở xem tập tin này trên máy hoặc trên giấy đã được in ra và đặt trong phong bì.

2.4. Tập tin đáp án (dạng file .pdf):

  • Thí sinh có thể xem tập tin trên máy để xem và so sánh hình ảnh cụ thể về đáp án đúng cho bài thi của mình
  • Thí sinh sử dụng tập tin này như một phần của đề thi, bổ trợ cho tập tin Guidelines trong quá trình thí sinh làm bài. Thí sinh làm theo các bước trong nội dung hướng dẫn (Guidelines) để tạo một tập tin giống với tập tin đáp án từ hình thức đến nội dung và các thông số kỹ thuật.

Thí sinh lưu ý làm theo các hướng dẫn của Giám thị trong phòng thi.

Chúc các bạn thi tốt!