5000 USD cho vô địch cuộc thi tin học văn phòng thế giới 2012 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

5000 USD cho vô địch cuộc thi tin học văn phòng thế giới 2012